Política de privacidadReponsable: FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA)

Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari

Legitimació: Consentiment de l’interessats

Destinataris: Encarregats de Tractament

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.fegicat.com

 

2.  INFORMACIÓ ADDICIONAL

LA present Política de Protecció de Dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA)per als fins assenyalats.

Amb l’objectiu d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’Usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de la seguretat tècnica i de diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA)podrà registrar la direcció IP (número de identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre ells). Aquesta informació podrà també ser utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL  TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

IDENTITAT: FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) i número de CIF G-65422941.

DIRECCIÓ POSTAL: Av. de Madrid, 95, 2-2, 08028 Barcelona.

TELÈFON: 93 4521662

CORREU ELECTRÒNIC: fegicat@fegicat.com

2.2. AMB QUINA FINALITAT  TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) tracta la informació facilitada per l’Usuari amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

La participació en xarxes socials com Facebook, Twitter, Youtube i Linkedin, mitjançant comentaris dels Usuaris.

La participació en blocs, mitjançant comentaris dels Usuaris.

La creació d'una borsa de treball amb l'objectiu de difondre noves línies per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l'administració generant un mercat integrat i equilibrat.

Curriculums remesos a través de la borsa de treball creada al portal web.

Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d'acord amb els seus interessos.

FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

En el supòsit que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi donat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de la qual es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, i aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que en facin de la informació de l’usuari.

2.2.1. INFORMACIÓ SOBRE EL  TRACTAMENT DE DADES PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS DES DE FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS  D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA)

Les dades utilitzades, o facilitades, a les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA)o del seguiment i optimització de les campanyes de màrketing dutes a terme per mitjà de tecnologies a l’efecte; i la elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment a cadascuna de les comunicacions rebudes per mitjà del mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà la seva base en la manifestació contrària al tractament per la seva part. En tot cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada prèviament o per mitjà de correu electrònic a la direcció fegicat@fegicat.com.

2.3. PER QUIN PERÍODE DE TEMPS  CONSERVAREM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a fer front a la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se’n sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret dels currículums les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

2.4. QUINA ES LA LEGITIMACIÓ  PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

2.5. A QUINS DESTINATARIS ES  COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitades a aquelles encarregats del tractament de FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA).

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA).

2.6.QUINS SÓN ELS DRETS DE  L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?


 L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) tracta les seves dades personals, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA) cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos dirigint una comunicació per mitjà de correu postal a: FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA), C/ Viladomat 174, 4a. Planta, 08015,Barcelona, o correu electrònic a: fegicat@fegicat.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

 

 

Última actualización: 16 de Noviembre de 2021
© 2018 MEETMAPS SL Todos los derechos reservados

Utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas y técnicas, tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias desde 'Configuración de cookies'.

 

Configuración de cookies